هدف وب سایت

هدف این وب سایت گسترش یادگیری مهارت زبان انگلیسی و افزایش دانش زبان به زبان فارسی و ساده و روان برای عموم (کودکان،بزرگسالان و خانواده ها) است.
گرداننده این سایت بر آن است تا با ایجاد یک محیط آموزشی منظم و موثر امکان گسترش مهارت های مورد نیاز در مسیر شغلی را ایجاد کند.

 

آموزش های وب سایت در چه زمینه هایی است

در مرحله فعلی آموزش ها با توجه به کتاب های مرجع و استانداردهای بین المللی است. این شیوه آموزش کمک کننده و تسهیل کننده در امر یادگیری زبان می باشد و باعث مستقل شدن زبان آموز و استفاده از منابع مرجع را در دیگر رشته ها و علوم فراهم می کند.

این آموزش ها شامل آموزش زبان در راستای مهارت افزایی کودکان تا بزرگسالان در مسیر شغلی است.
در آینده نه چندان دور آموزش ها را به تمام علوم گسترش خواهیم داد.