تمرین بیان مستقیم و غیر مستقیم در ترجمه اصطلاحات

این تمرینات مربوط به جلسه سوم کاربرد اصطلاحات در ترجمه است

تمرین ۱:
در کدام جمله فارسی یا انگلیسی زیر می توان از ظاهر جمله و معنای حقیقی واژه ها به معنا پی برد؟ و در کدام جمله موضوع به شیوه غیر مستقیم یا برجسته سازی شده بیان شده است؟
۱٫ It is raining cats and dogs.
۲٫ He is leading a dog’s life
۳٫ The dog is barking in the garden
۴٫ He was a scapegoat
۵٫او در بز خر کردن مهارت دارد.
۶٫او دایم سگ دو می زند.
۷٫گربه را باید دم حجله کشت
۸٫او آدم بزدلی است ولی برادرش دل شیر دارد.
پاسخ : فقط در جمله شماره ۳ است که دارای معنای حقیقی است و در بقیه جملات نوعی بیان تصویری و معنای مجازی وجود دارد .
۳٫ در هر جمله کدام کلمات با معنای مجازی به کار رفته است؟
پاسخ: در جملات انگلیسی dog, cat, scapegoat
در جملات فارسی : بز خر کردن، سگ دو زدن، گربه، بزدل و شیر دل

تمرین ۲:
در هر یک از جمله های فارسی زیر کدام کلمات دارای معنای مجازی هستند؟ برای هر کدام در انگلیسی چه واژه هایی را پیشنهاد می کنید؟
۱٫ کارگران از بیکاری دست به دهان شده اند ولی دولت از قبول مسئولیت شانه خالی می کند.
پاسخ : دست به دهان hand to mouth
شانه خالی کردن pass the buck
۲٫ او همیشه برای کمک به مستمندان دست و دل باز بود و خم به ابرو نمی آورد.
پاسخ: دست و دل باز open-handed
خم به ابرو نیاوردن don’t bat an eyelash
۳٫ حسن برای گرفتن شغل جدید مجبور شد سبیل منشی اداره را چرب کند.
پاسخ: سبیل منشی را چرب کردن grease someone’s palm
۴٫ آنها مملکت خود را با چنگ و دندان از دست دشمن پس گرفتند
پاسخ: با چنگ و دندان tooth and nail
۵٫ هنگامی که محمد چند اشتباه لپی کرد رشته سخن از دستش در رفت
پاسخ : اشتباه لپی slip of tongue
رشته سخن از دستش در رفت lose the thread of speech

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *