تمرین تصویر سازی در ترجمه اصطلاحات

تمرین جلسه چهارم کاربرد اصطلاحات در ترجمه
شماره ۱
تمرین تصویرسازی در اصطلاح ها
۱٫ جمله های فارسی به انگلیسی زیر را بخوانید و پس از پی بردن به موضوع و معنای هر یک به پرسش های زیر پاسخ دهید؟
۱٫ حسن در این کارها هنوز دهنش بوی شیر میدهد.
Hassan is still green in this job.
۲٫ تام همیشه نمک به زخم می پاشد.
Tom always adds insult to the injury.
۳٫ حسن تجربه زیادی ندارد.
Hassan doesn’t have too much experience.
۴٫ تیم با دوستش مهربان نبود.
Tim was not kind to his friend.
۵٫ اظهارنظر کلی ضربه ناجوانمردانه ای بود.
Kelly’s comment was a hit below the belt.
۶٫ کلی نسبت به دوستش منصف نبود.
Kelly was not fair to his friend.
۷٫ علی آدم ناخن خشکی است.
Ali is a tight-fisted person.
۸٫ او در این شغل آدم تازه کاری است.
He is in green in his job.
۹٫ او هنوز دهنش بوی شیر می دهد.
He is still wet behind the ears.
۱۰٫ حسین آدم کار کشته ای است.
Hossein was not born yesterday.
۱۱٫حسن آدم خسیسی است.
Hassan is a stingy person.
پاسخ:
معنای جمله های ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰ مجازی نیستند ولی در بقیه جمله ها معنای مجازی و شیوه بیان تصویری است.

تمرین ۲
تمرین : شیوه های تصویر سازی
جمله های زیر را بخوانید و از مفهوم هر یک آگاه شوید سپس به پرسش ها پاسخ دهید.
he thinks geometry is a breeze.
او فکر می کند جبر برایش مثل آب خوردن است.
He is a copycat.
او آدم دهن بینی است.
Jalal was cool like a cucumber.
جلال آدم خونسردی است.
Ali’s comment was a hit below the belt.
اظهارنظر علی ضربه ناجوانمردانه ای بود.
Hassan hits the books before the exams.
حسن موقع امتحانات خر خوانی می کند.
He has two left feet every time he rides a bicycle.
او هنگام دوچرخه سواری دست و پا چلفتی می شود.
He works like a dog.
او مثل خر کار می کند.
پاسخ : در جمله های ۳و ۷ به شیوه تشبیه برجسته سازی شده است.
در جمله های ۱و۲و۴و۵و ۶ به شیوه استعاره برجسته سازی شده است.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *