تمرین برابر گزینی تصویری در ترجمه اصطلاح ها

تمرین ۱:
اصطلاح های انگلیسی زیر را با توجه به موضوع و شیوه تصویرسازی در هر یک به فارسی ترجمه کنید و برای برابر گزینی تصویری و تصویرسازی چه تفاوت هایی بین فارسی و انگلیسی وجود دارد؟

۱٫ I had to grease his palm to get his signature.
من مجبور بودم برای گرفتن امضای او سبیلش را چرب کنم
۲٫ He is always breathing down his father’s neck to get more money.
او همیشه برای گرفتن پول بیشتر موی دماغ پدرش است.
۳٫ Everybody thinks he is a tight fisted boss.
همه فکر می کنند او ریس ناخن خشکی است
۴٫ She burned her hand to add insult to the injury, Maryam told her that she was not a good cook.
دست او سوخت ولی مریم با گفتن اینکه او آشپز خوبی نیست نمک به زخمش پاشید

تمرین ۲:
در تمرینات زیر اصطلاح های زیر از لحاظ تصویر سازی با یکدیگر تناسب بیشتری دارند

۱٫ Be in the seventh heaven.
در آسمان هفتم سیر کردن.
۲٫ Walk on air
از خوشحالی بال در آوردن/ از خوشحالی پرواز کردن
۳٫ Be on top of air.
تو ابرها سیر کردن
۴٫ Be tickled pink.
قند تو دل کسی آب شدن

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *